Tecnoquark Tooling

DISSENY I DESENVOLUPAMENT

Tecnoquark Tooling ofereix solucions integrals als seus clients i és capaç de cobrir tot el desenvolupament i procés de producció dels productes: disseny, simulació, aprovisionament de matèries primeres, estoc de materials, fabricació, muntatge, proves i pre-sèries d'homologació.

L'empresa compta amb un equip de professionals capaç de desenvolupar complexos processos i de validar mitjançant eines d'elements finits (CAE). Posteriorment, es poden realitzar dissenys i utillatges en dues i tres dimensions mitjançant l'ús d'entorns de disseny CAD com ara Catia V5 i Autocad.