Tecnoquark Tooling

ENGINYERIA INVERSA

Oferim als nostres clients serveis d'enginyeria inversa. A partir de la digitalització de mostres, procés realitzat mitjançant la palpació contínua, es transfereixen les dades al programa de CAD / CAM. Mitjançant aquest sistema, podem realitzar les millores o les modificacions requerides en les peces. Per a això, disposem d'una màquina tridimensional Mitutoyo (Model Crysta C 9168) i d'una digitalitzadora Renishaw (Cyclone).
Un altre avantatge d'aquest sistema és que, un cop s'han digitalitzat les peces, aquesta informació s'actualitza en els dibuixos. Així, en cas d'haver de fabricar peces de recanvi, aquestes es fabricarien segons aquesta actualització.