Tecnoquark Tooling

PRODUCCIÓ ASSISTIDA PER ORDINADOR-CAM

Tecnoquark Tooling és usuària del programari CAM WorkNC amb llicència 5 eixos.

El mòdul de 5 eixos incorpora el mòdul "Auto 5", que és capaç d'aplicar automàticament moviments de 5 eixos simultanis sobre qualsevol trajectòria de 3 eixos creada prèviament, de manera ràpida, senzilla i eficaç. Així mateix, permet verificar el mecanitzat tenint en compte la geometria de la màquina, les eines i portaeines, per evitar possibles col·lisions.