Tecnoquark Tooling

PROVES I MOSTRES

Un cop s'han fabricat i muntat les matrius, els nostres tècnics homologuen els conjunts de matrius en la nostra línia de premses hidràuliques (1.000tn.) i mecàniques (400tn.). Durant les proves, també es fabriquen les mostres requerides pel client.

La possibilitat de provar les eines a les nostres instal·lacions suposa per al client un estalvi en temps, cost i productivitat, en no haver d'utilitzar les seves pròpies instal·lacions amb aquesta finalitat.

Totes les mostres que lliurem als nostres clients inclouen un certificat dimensional que garanteix la qualitat dels nostres productes.