Tecnoquark Tooling

QUALITAT

Tecnoquark Tooling disposa d'un departament de control i digitalització tridimensionals, que permet dur a terme un rigorós anàlisi de la producció. L'objectiu d'aquesta anàlisi és verificar que el nostre producte compleix les especificacions tècniques de disseny i fabricació.

Característiques tècniques:

  • MITUTOYO MODEL Crysta 9168
  • X900, Y1.600, X800 mm.
  • CAPÇAL 5 EIXOS REMISHAW
  • SOFTWARE METROLOG.